1

2.B Hry světla a stínu

Děti dostaly za úkol donést si do školy své mobilní telefony, díky kterým měly možnost utvářet jedinečná díla. Děti si nejdříve ve skupinách připravily základ pro tvorbu. Ve tmavých prostorách školy nasvěcovaly své šablony svítilnami, baterkami a utvářely tak jedinečné kompozice. Své fotografie ( a že jich nebylo málo….)ve svých telefonech dále upravovaly, zkoumaly barevné kontrasty,hrály si s myšlenkou světla a stínu. Nelehký úkol spolupráce a vzájemné domluvy zvládly na jedničku. Každé jednotlivé dílo je originálem, které si děti hrdě vystavily ve třídní galerii.