1

2.B na téma Lidské tělo

Podařilo se nám krásné propojení učiva z prvouky a výtvarné a pracovní činnosti. Děti se naučily pojmenovat všechny části lidského těla a bezpečně určit,kde se nachází. Ve výtvarné výchově jsme kolektivní prací vytvořili kamaráda v životní velikosti a při pobytu venku jsme si ho poskládali z přírodnin, které nám okolí nabídlo. V neposlední řadě jsme si zopakovali vše co víme o svých smyslech. Vyzkoušeli jsme nesnadnou úlohu hluchoněmých lidí a naučili jsme se spolu ,,mluvit“ ve znakovém jazyce.