Beseda o letectví

Ve čtvrtek 26.1.2023 pan profesor Daniel Švec dětem vyprávěl zajímavé příběhy o českých letcích z období první republiky a druhé světové války. Děti si prohlédly předměty, dokonce si mohly půjčit čepice.