1

Beseda PRVNÍ REPUBLIKA

Včera jsme se zúčastnili besedy o období první republiky. PhDr. Daniel Švec děti zábavnou formou seznámil s tímto obdobím. Součástí besedy byla i výstava, kde si děti měly možnost prohlédnout četné artefakty té doby.

Děkuji PhDr. D. Švecovi za velmi přínosnou a zajímavou besedu.