1

Budoucí prvňáčci ve škole

Ve středu 16. června proběhlo na naší škole setkání budoucích prvňáčků s jejich třídními učitelkami. Po úvodních slovech pana ředitele Mgr. Vladimíra Vlčka jsme se přesunuli do tělocvičny. Pro děti tam bylo připraveno celkem 5 stanovišť, na kterých soutěžily v nejrůznějších disciplínách: ve střelbě na branku, v hodu holínkou, ve slalomovém běhu mezi kuželi, v hodu tenisovým míčkem na cíl a vyzkoušely si závod koníků. Nakonec sbíraly barevné žetony a ukázalo se, že i počítání jim jde dobře. Poté jsme se přemístili na školní zahradu, kde pan školník rozdělal malé ohniště a děti si opékaly špekáčky. Přestože i sluníčko pěkně hřálo, tak žár ohýnku nesly děti velice statečně. Všem chutnalo a mnozí jedlíci se k ohýnku vrátili i podruhé. V závěru na budoucí prvňáčky čekala sladká odměna a za prokázané znalosti a dovednosti i hračky.  Úspěšnost celé akce vystihují slova jednoho chlapce u ohýnku: Teda, řeknu vám, borci, docela se mi tady líbí!