1

Čarodějnické odpoledne na naší škole

Ve středu 27. 4. 2022 se na našem školním hřišti v odpoledních hodinách uskutečnil slet všech čarodějnic a čarodějů. Celá akce začala proslovem pana ředitele Mgr. Vladimíra Vlčka, který všechny srdečně přivítal a popřál hodně zdaru při plnění všech soutěží. Hned poté následoval průvod v čele s čarodějnicí, kterou vyrobila paní učitelka Mgr. Gabriela Vodárková, za což jí velmi děkujeme. Pak už se děti vrhly k jednotlivým disciplínám, které si pro ně připravily paní učitelky, paní vychovatelky a paní asistentky. Nesmělo chybět ani opékání vuřtů, pečiva a bonbónů. U ohně si mohli naši žáci i jejich rodiče zazpívat známé trampské písně za doprovodu kytar a zobcové flétny.

Děkujeme všem za hojnou účast! My si čarodějnické odpoledne báječně užili ☺