1

Celoškolní projekt: Den Země

     Naše třída si na vlastní kůži zkusila práci, kterou by nikdo nemusel dělat, kdyby se všichni lidé chovali zodpovědně. Dne 22.4.2022 jsme vtrhli vybaveni ochrannými oděvy, rukavicemi a holínkami na Areál zdraví, kterým protéká potok. Zjistili jsme, že jej už kdosi čistil, neboť mnoho odpadků zde nebylo  a radovali jsme se z rozkvetlých květin u vody. Cestou k rybníčkům děti řádně kontrolovaly čistotu prostředí. Za odměnu po svačině došlo i na zábavu u prolézaček.

     Přesto jsme naplnili 6 velkých pytlů. A kde? Na zpáteční cestě do školy. Radovali jsme se z čistého prostředí, když přímo pod paneláky u altánů děti nacházely například zrezivělou klec na ptáky, různé druhy hadic od řemeslníků, mnoho lahví z PVC i skla, takže došlo na téměř veškeré pytle, které jsme s sebou měli. Technické služby, se kterými jsme se  předem domluvili vše odvezly a my jsme získali krásný pocit z dobře odvedené práce.