1

Čerti, kam se podíváš

V pátek se naše třída proměnila v třídu pekelnou. Do lavic se místo žáků posadili malí čertici a začalo čertovské učení. V matematice jsme počítali jako ďáblové. Výsledky samy skákaly do sešitu a v českém jazyce kouzelná čertovská pera psala sama a bez chyb. A aby čertů nebylo málo, tak jsme si při výtvarné výchově nakreslili a vystřihli další, tentokráte papírové čertíky, které jsme pro jistotu, aby nedělali nějakou neplechu, přilepili na pekelný papír. Na to všechno dohlíželi andělé a Mikulášové, které jsme si vyrobili společně s čertíky. Nakonec jsme za naši práci dostali malou odměnu v podobě sladkostí a ovoce. Čertovské učení jsme si pěkně užili.