Čtvrteční den chemie v 8. A a 8. B

Dnes jsme s žáky 8. ročníků navázali na předešlou hodinu, děti pracovaly ve skupinách, namíchaly si Archimédův koktejl, aby zjistily hustotu daných látek. Také jsme vyráběli oxid uhličitý a pozorovali jeho vlastnosti. Byla to zábava a těšíme se na další pokusy.