Čtvrtek 17.9.2020

image_print

Český jazyk: 

Dnes si překontrolujte úkol z úterý – Hravá literatura. V příloze máte na dvě čísti stranu 4 vyplněnou. Dnes bude trochu více práce v Hravé literatuře: Dopracujte druhou část strany 5 Pablo Neruda… a celou stranu 6 a 7. Dost nám toho uteklo, je třeba to dohnat. Máte to až na úterý. 

Matematika

V příloze je zadání rovnic a správné řešení pro kontrolu.

Anglický jazyk L. Šafářová

Hezký den všem,

z kraje bych chtěla pochválit Tomáše a Andrejku, za dobře vypracovaný úkol, který jste mi měli poslat. Ale také chválím Oli, Leni a

Natálku Dbalou za poslání, ikdyž tam byly chyby, na které jsem ihned reagovala.

Ondrovi a Mírovi bych chtěla napsat, že nemají prazdniny a do večera mi úkol můžou poslat.

Dneska si napište Present perfect – negative (předpřítomný čas v záporu). V příloze máte vysvětlenou gramatiku, kterou si

opište do sešitu a vypracujte cvičení na doplnění vět. To vše mi vyfoťte a pošlete opět na mail.

Přeji Všem krásný den a už se na Vás moc těším 🙂

Cvičení z českého jazyka

Založte si na tento předmět malý linkovaný sešit. Úkoly piš do sešitu.

Ahoj, začneme úplnými základy, a to je české hláskosloví (nadpis do sešitu). 

Zopakuj si českou abecedu – umíš ji celou říct nahlas?, dokážeš srovnat slova podle abecedy?

1. úkol – srovnej podle abecedy tato slova – byt, bydlet, bydliště, bydlo

Umíš vyjmenovat tvrdé souhlásky?

2.úkol – ve slově hroznýš a dětský zakroužkuj tvrdé souhlásky.

Umíš vyjmenovat měkké souhlásky?

3. úkol – ve slově nejúžasnější zakroužkuj měkké souhlásky.

Vyjmenuj si obojetné souhlásky.

4.úkol – napiš 2 slova, kde se píše po s tvrdé y/ý a 2 slova, kdy se píše po s i/í

Úkol pro zvídavé: Znáš nějaké slovo, ve kterém se po tvrdé souhlásce píše i/í, nebo po měkké y/ý? Napiš si ho do sešitu.

Přírodopis – Dobrý den, budeme ještě opakovat biologii člověka

1.  Vyhledej dvojice, které k sobě patří                                                  2. Doplňte věty                                            3. Zvolte správnou odpověď

1. kost týlní                                  a) trup        V … je obsaženo krevní barvivo….              Nervová buňka je nefron              ANO – NE

2. kost holenní                            b) lebka                                                   Cizorodé látky jsou pohlcovány ….             Reflexy jsou podmíněné a nepodmíněné      ANO – NE 

3. kost klíční                                c) horní končetina                                 Pro srážení krve jsou důležité …                  Synapse je tělo neuronu                     ANO – NE

4. žebro                                        d) dolní končetina                                 Tepny vedou krev od ….                               Žluč vzniká v játrech                     ANO – NE

5. kost vřetenní                          e) lebka                                                    Trávení bílkovin umožňuje enzym …..        Ptyalin je ve slinách                      ANO – NE  

6. kost klínová                            f) horní končetina                                   Synapse je spojení …..                                   Člověk má v těle mízu                  ANO – Ne

4. Zjisti, co je    TBC                   Hepatitida                 Kolika                 Metabolismus

Německý jazyk

Všechny moc zdravím, snad už se brzo uvidíme

Dnes jsme opakovali zápor:

uč. str. 51/cv. 5.5 – věty v levém sloupci si nejprve zkuste přeložit sami (nejsou těžké), pak si zkontrolujte podle pravého sloupce

prac. sešit str. 52/cv. 19 – procvičovali jsme zápor “nicht mehr” / “už ne-” …zase na příběhu o Alexovi

v levém sloupci máte co dělal dříve/ v pravém, jak se chová teď – máte tvořit souvětí podle příkladu:

1.  hodně koukat na TV / sportovat ….. Alex už nekouká hodně na TV, teď sportuje. (věta je tam napsaná pod šedou tabulkou)

napíšu vám souvětí česky, vy je dle zadané slovní zásoby přeložte (časované sloveso je na 2. místě ve větě!!!)

2. A. už nejezdí autobusem, teď chodí pěšky.

3. A. už není jen doma, teď je často venku.

4. A. už nesedí často u (před) televize, teď se více hýbe (pohybuje).

5. A. už nepije colu, teď pije džus.

6. A. už nejí často řízek, teď jí salát.

prac. sešit str. 48/cv. 8 – opakovali jsme slovní zásobu na téma jídlo / podle obrázků

Přesent perfect.docx

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Školní rok
Nejnovější aktuality
Kontakty školy
  • Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov
  • +420 352 626 955
  • info@zs8so.cz

Copyright © 2021 DriveSpace. All Rights Reserved & Design DriveSpace.