Den stromů ve 2.B

20. října si připomínáme Den stromů. V hodinách prvouky jsme si povídali o jehličnatých a listnatých stromech. Větší pozornost jsme ale věnovali kaštanu koňskému neboli jírovci, protože všichni rádi sbíráme lesklé a hlaďoučké kaštany, na kterých si v zimě pochutnávají zvířata u krmelce. Doma jsme z nich vyrobili různá zvířátka a postavičky. Kaštany jsme využili i při hodině matematiky. Při českém jazyce jsme si četli zajímavosti o kaštanech a nové informace jsme zužitkovali při vypracování úkolů na pracovním listu. Také jsme si vyrobili skládačku o životním cyklu kaštanu. Nejvíce nás však potrápily puzzle s listem a plodem kaštanu. Nakonec jsme to ale všichni zvládli.