1

Den Země 9.B

Žáci 9.B v rámci školního projektového dne nejprve zhlédli část dokumentu o globálních problémech (tání ledovců, znečištění životního prostředí…) a informace následně využili při výtvarném zpracování tématu – vliv člověka na životní prostředí. Poté jsme si povídali o významu stromů v krajině a vyzkoušeli si dva ovocné stromy zasadit na školním pozemku. Nakonec jsme soutěžili v kvízu ke Dni Země v Kahoot, díky čemuž jsme se dozvěděli mnoho o Dni Země i ochraně životního prostředí.