1

Den Země v 3.A

V pátek 22. dubna byl na naší škole vyhlášen projektový den DEN ZEMĚ. Páteční dopoledne jsme strávili zábavným způsobem. Každá třída si připravila svůj program. Naše třída se vydala na přírodovědnou vycházku k Lobezskému potoku. Část pobytu venku jsme věnovali i sbíráním odpadků, a tak jsme přispěli k jarnímu úklidu města. Odměnou za odvedenou práci nám byla zastávka na dětském sportovišti v Areálu zdraví. Svoje dojmy jsme výtvarně zpracovali na společném plakátu. Tento školní den jsme si velice užili.