1

Den Země v 6.B

Dne 22. 4. 2022, během projektového dne Země, jsme se věnovali důležitým tématům, jako je koloběh vody v přírodě a její ochrana, složky živé přírody a jejich význam pro člověka. Téma jsme graficky zpracovávali do Lapbooku. Jeho pokračování – věnované životu včely, budou žáci dodělávat v hodinách přírodopisu.

V druhé části dne jsme byli na naučné vycházce v okolí jezera Michal. Žáci fotografovali kvetoucí jarní květiny a sbírali tak materiál na fotoherbář. Tento pak doma zpracovávali na počítači. Všechny nás to bavilo.