1

Den Země v 7.B

V pátek 22. 4. 2022 proběhl na naší škole projektový den ke Dni Země. Třída 7.B měla den rozdělený na dvě aktivity. V první části žáci ve skupinách zpracovali zadaný globální problém (např. znečištění planety, nakládání s odpady, šetření energiemi, doba rozkladu jednotlivých materiálů apod.), který pak přednesli ostatním spolužákům. Poté vyšli na procházku městem, kde se snažili získané informace ukazovat na konkrétních místech. Nakonec zbyl i čas na relaxační pohybové aktivity:)