1

Den Země ve II.A

Také naše třída se samozřejmě účastnila 22.dubna celoškolního projektu Den Země. Děti pracovaly s encyklopediemi, vyhledávaly a zapisovaly základní informace a tvořily ilustrace k textu o několika nejčastějších jarních květinách. Heslem naší práce totiž bylo Chránit znamená znát! V některé další hodině prvouky se půjdeme na květiny podívat i do jejich reálného prostředí.