1

Hořící gel

Ve čtvrtek se u osmiček v hodinách chemie čarovalo s ohněm. Paní učitelka nejdříve vysvětlila postup experimentu, poté jsme teorii uvedli do praxe. Pomocí ethanolu a octanu vápenatého vznikl gel, toto se děje díky malé velikosti molekul ethanolu, které se ,,,vsunou“ mezi molekuly octanu, na vzniku gelu se také podílí vodíkové můstky. Paní učitelka po zapálení gelu aplikovala do hořícího plamene připravené roztoky, tak žáci mohli pozorovat změnu barvy plamene. Favoritem mezi kovy byla rozhodně měď, která se vybarvila zeleně, pak také lithium, které hořelo rudě.