1

Hravá matematika

Rovinné obrazce jsme zvládli hravě. Žáci skládali obrazce podle diktátu, dále podle předlohy i podle fantazie. A byla to veliká zábava.