1

Informace pro přijímání na střední školy

 • Žáci podávají dvě přihlášky
 • Termíny pro podávání přihlášek:
  • s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021
  • bez talentové zkoušky do 1. března 2022
 • Součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020
 • Konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory:
  • termín 12. dubna 2022
  • termín 13. dubna 2022
 • zadání jednotné přijímací zkoušky zajišťuje Cermat (www.cermat.cz)
 • přijímací řízení na střední školu s talentovou zkouškou se koná od 2. 1. 2022 do 15. 1. 2022