1

Informace pro rodiče

Na základě nařízení KHS KVK s účinností od 5. 10. 2020 do 18.10 2020 je omezen provoz spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

Některé zájmové útvary budou probíhat distančním způsobem. Informace k tomuto vzdělávání podají vedoucí oddělení e-mailem.

Chybějící hodiny schůzek zájmových útvarů budou nahrazeny do konce školního roku. V případě nesplnění počtu hodin zájmového vzdělávání bude automaticky vrácena poměrná část úplaty za zájmové vzdělávání.

Provozní hodiny zařízení zůstávají beze změn (vydání potvrzení, přijímání přihlášek – prázdniny, platby apod.)

Odpolední volnočasové aktivity, které fungují pod naší školou – Deskové hry v ŠD, Hrátky s fyzikou, Keramika, Polytechnika – lego, Polytechnika – dílny, Deskové hry pro 3. – 5. ročník – budou i nadále probíhat beze změny.