Informace pro žáky konající přijímací zkoušky na SŠ

image_print

Informace k testování uchazečů před přijímací zkouškou na střední škole (mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví)

Podmínkou účasti na zkouškách je:

  • negativní test, který není starší 7 dní
  • žádné příznaky onemocnění COVID-19

Testování má povinnost umožnit základní škola.

ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.

Potvrzení SŠ, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie. Pouze ověří, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek

  1. dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u  ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní,
  2. dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb,
  3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní

V případě, že bude mít uchazeč pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.

Diskuze je uzavřena.
Školní rok
Kontakty školy
  • Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov
  • +420 352 626 955
  • info@zs8so.cz

Copyright © 2021 DriveSpace. All Rights Reserved & Design DriveSpace.