1

Informace pro žáky po prodělané nemoci Covid19

Nově mají výjimku z testování všechny osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů“. MZ ČR

Žáci, kteří měli pozitivní PCR test na Covid19, a prokáží se certifikátem o testování, se 30 dní od testu nemusí testovat antigenním testem.