1

Jak se stát středoškolákem

 Zvol si obor

 • Zvaž své zájmy, talent, prospěch, předpoklady, zdravotní stav.
 • Zajímej se o uplatnění na trhu práce.
 • Poraď se s rodiči, učiteli, školní psycholožkou či v pedagogicko – psychologické poradně.

Vyber školu,

 • která bude v tomto školním roce přijímat přihlášky do zvoleného oboru,
 • informace o středních školách v kraji najdeš na www.atlasskolstvi.cz nebo www.infoabsolvent.cz, nebo v brožurce Atlas školství, kterou jsi dostal ve škole.
 • Sleduj webové stránky středních škol.
 • Zúčastni se dnů otevřených dveří jednotlivých škol.

Zjisti kritéria pro přijetí

 • Budou zveřejněna na webových stránkách škol nejpozději do 31. ledna 2023.

Podej přihlášku

 • V prvním kole přijímacího řízení můžeš podat přihlášku na 2 různé školy nebo 2 obory téže školy (i v tomto případě vyplň a podej dva tiskopisy).
 • Na obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2023.
 • Tiskopisy přihlášek získáš ve své základní škole.
 • Na obou tiskopisech vyplň stejné pořadí škol (naučíme se ve škole).
 • Pro některé obory je nutné nechat lékařem potvrdit na přihlášce zdravotní způsobilost.
 • Jsi – li uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, nezapomeň doporučení školského poradenského zařízení.

Vykonej přijímací zkoušku

 • Jednotná přijímací zkouška se koná 13. a 14. dubna 2023.
 • Střední škola může vyhlásit školní přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky (zjistíš v Atlase školství nebo na webových stránkách příslušné školy).
 • Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky tě čeká v případě zájmu o studium maturitního oboru, můžeš ji konat dvakrát (na každé ze škol, kam podáš přihlášku na maturitní obor).
 • Z obou škol se ti započítá lepší výsledek.
 • Nepodceň přípravu – můžeš využít učebnice, publikace s testovým zadáním, testová zadání k procvičování na www.cermat.cz, internet.
 • K přijímací zkoušce obdržíš s předstihem pozvánku s pokyny a kritérii přijímacího řízení.
 • Pokud se z vážných důvodů nedostavíš ke zkoušce a omluvíš se písemně do 3 dnů řediteli střední školy, můžeš konat přijímací zkoušku v náhradním termínu.