Kaštany kolem dokola

Svátek stromů si v naší třídě připomínáme už delší dobu. A to nejen při prvouce. Známe stromy listnaté a jehličnaté, umíme k nim přiřadit jejich plody. Přinášíme kaštany do krmelců na zimu pro jeleny a srnky. S rodiči jsme doma vyráběli nejrůznější zvířátka i postavičky. Ve třídě tak vznikla velká přehlídka žiraf, oveček, rodin pavouků, housenek, ježků, motýlů, ale najdeme tu třeba i Ferdu mravence a pana mimozemšťana, který nám dokonce prozradil jméno své domovské planety – jírovec maďal. Jeden celý den jsme věnovali právě tomuto stromu. S kaštany jsme počítali, o kaštanech si četli, přednášeli básničku, plnili úkoly na pracovních listech. Také jsme vytvořili skládačku o životním cyklu kaštanu a vytvářeli jsme i kaštanové obrázky na chodbě. Největší práci nám ale dalo kaštanové puzzle. Uf, to byla dřina! Ale nakonec všechny dílky našly své místo na obrázku. Přejeme stromům k jejich svátku, ať se jim stále daří a nám všem s nimi!