Mapa školy – dotazníkové šetření

Vážení rodiče,

žádáme vás o vyplnění dotazníku.

Naše škola se zapojila do dotazníkového šetření společnosti SCIO – Mapa školy.

Šetření je zacíleno na vzájemné vztahy, postoje, názory a přání, které se týkají vzdělávání a prostředí základní školy a také na představy o dalším zaměření naší školy.

Projekt mapuje současně názory důležitých aktérů školy – zákonných zástupců, vedení školy, pedagogických pracovníků i provozních zaměstnanců.

Naším cílem je zjistit, jak naši školu vidíte Vy.

Poznání skutečného stavu nám poskytne možnost, jak naši školu posunout zas o kousek dál.

Dotazník prosím vyplňte v pohodlí svého domova a po svém dítěti zašlete zpět třídním učitelům/učitelkám. Dotazníky je možné odevzdat i osobně u dohledové služby, popř. vhodit do poštovní schránky. Vyplněné dotazníky potřebujeme odevzdat do 28. 2. 2023. Vzápětí je odešleme společnosti SCIO, která zajistí jejich objektivní vyhodnocení.

Uveďte kód školy: DFHM

Anonymita dotazníků je zaručena.

O výsledcích dotazníkového šetření budete podrobně informováni.

Děkujeme všem, kteří dotazníky vyplní a odevzdají.