1

PT – Mikulášské tvoření

Celý týden před Mikulášem jsme se učili básničku: Kráčí Mikuláš uličkou, za ním rohatý s metličkou. Vzácnou návštěvu uvítám, jen ty rohatý, zůstaň tam. S čerty nejsou žerty, domů je nechceme. Vzali jsme je však na milost a vytvořili si je jen tak – z pytloviny a na čtvrtce. 🙂