1

Návrat dětí do škol

Dnes proběhly ve škole přípravy na návrat dětí k prezenční výuce. Testů máme dost, samotné testování není náročné a určitě to všichni zvládnout. Děti projdou přes šatnu rovnou do tříd, kde proběhne testování. V případě zájmu rodiče být u testování, jsou pro ně připraveny stanoviště. Moc se na děti těšíme, asi nejvíc paní uklízečky ☺☺☺
Instruktážní video: Testujeme, aby bylo ve škole bezpečno.