1

Návštěva z minulosti

Čas od času k nám do třídy zavítá nějaká návštěva… někdy pan ředitel, někdy paní zástupkyně, občas paní učitelky z jiných tříd, ale tentokrát to bylo jiné. Zaťukala paní Historie a prstem nám ukázala „pojďte za mnou“. Tak jsme samozřejmě šli a došli jsme až do učebny hudební výchovy. Hudební nástroje však byly úplně potichu. Přivítal nás voják v uniformě. Pan PhDr. Daniel Švec pro nás připravil nejen výstavu vojenských artefaktů z první republiky, ale především zábavně naučný program, ve které nám přiblížil mnohé: modely letadel, uniformy, potřeby vojáků, mapy, listinné dokumenty a řeč přišla třeba i na letecký den v Chebu. Dokonce jsme si zalétali jako letadla. Bylo to prima.