Papoušek na hodině přírodopisu

V hodinách přírodopisu právě probíráme ptáky. Jeden ze zástupců papoušků se přišel podívat, jak nám to jde. Pan učitel Horák, byl tak hodný a svého mazlíčka nám přinesl ukázat přímo do výuky. Děti měly spoustu otázek. Vyprávění pana učitele žáky tak zaujalo, že pozorně poslouchali celou hodinu. Papoušek loupal pistácie přímo na lavicích a děti si ho mohly prohlížet zblízka. Zkoumaly jeho peří i způsob jakým se do pistácií dostává.