Pátek 18. 9. 2020

image_print

Český jazyk:

Přečtěte si v učebnici na straně 113 – 114 článek Zachraňte nosorožce a vyparujte cvičení b) a c) pod ním. 

Ke cvičení b) myšlenka každého odstavce by měla být tak 1 souvětí, osnovu dělejte v bodech

Ke cvičení c) si vyberta z nabídky tato označení, která by se hodila:

odborné názvy, citově zabarvená slova, spisovná čeština, nespisovná čeština, nářečí, jednoduché věty, složitá souvětí, neutrální slova

pak ještě odborné názvy vypište

Totéž pak udělejte s článkem 115/4 Xenofobie. 

Vše máte až na příští pátek, kdy zkontroluju, jak jste udělali. Nevypracované práce budu náležitě hodnotit. Stejně tak s mluvnicí a literaturou. Vše budu chtít vidět. Stejně tak i ostatní vyučující.

Matematika

V příloze máte rovnice, těžší na přijímačkách nejsou.

Kdo chce na střední školu s maturitou, vyzkoušejte i ty pod čarou! Když budete postupovat podle návodu z videa, měli byste je zvládnout.

V příloze řešení pátečních rovnic. Nezapomeňte, že pokud násobíte číslo se závorkou, vynásobíte pouze číslo a závorku opíšete!

Co se týká páté rovnice s x2, postupujete pořád stejně. To znamená x na jednu stranu (x2 se tím pádem odečte) a čísla na druhou.

Dějepis

Z minulých hodin již víte, co bylo příčinou a záminkou k rozpoutání 1.sv.války. Kdo neví, připomene si.

dnešní zápis:

Rozdělení sil:    Trojspolek           x              Trojdohoda

                            R-U                                       Srbsko        – v červenci 1914 vyhlašuje R-U za zabití F´dEste Srbsku válku

                            Německo                             Rusko

                           Itálie /v r.1915                     VB

                 přechází na stranu Dohody/       Francie

Místa bojů: 1. balkánská fronta – otevřena jako první, bojovaly zde R-UxSrbsku

                     2. západní fronta – největší bitvy války, nejvíce mrtvých, Německo x VB, Francie

                     3. italská fronta – otevřena 1915, R-U x Itálie

                     4. východní fronta – R-U, Německo x Rusko, uzavřena v roce 1917

Referáty/projekty (mají větší váhu známky): 1. bitva u Verdunu – připraví si Hrošková

                                                                             2. bitva u Ypres – připraví si Kroka

                                                                             3. bitva na Marně – připraví si Vilimová

Úkol pro všechny: Vyhledej 2 literární díla a jejich autory, které pojednávají o první světové válce.

Termín do středy 23.9.2020

Nezapomeňte, že jste dostali pracovní listy, ze kterých budete psát vstupní test.

Hezký víkend.

Druhý cizí jazyk německý:

Stále platí nácvik nové slovní zásoby ( 1. – 3. oddíl). V pracovním sešitě na straně 39 je cvičení 7, ve které procvičujete sloveso können. Vemte školní sešit a do něj přepište každou otázku z tohoto cvičení a vytvořte kladnou i zápornou odpověď. Vzor se správným slovosledem máte pod zadáním cvičení. Na první hodině, kdy se uvidíme, budu cvičení kontrolovat. Mějte se hezky.

Anglický jazyk Mgr. Hulcová

Vítejte zpět v karanténě. Potřebuji, abyste se naučili pořádně text o šikaně, musíte umět slova a výrazy:

call names, freckles, suppose, chase, luckily, however, escape, push, punch, bend, come round, keep it to yourself, carry on.

Čtěte si text několikrát a nahlas, abyste si zapamatovali celé fráze.

Hezký víkend a veselou karanténu. Doufám, že Sebastián je v pořádku a nic moc mu není.

Druhý cizí jazyk – anglický

Opakovali jsme A year in my life a tvoření otázek.

Přeložte otázky :

Kde žije Amy? Kam jezdí Amy v srpnu? Kdy jezdí rodiče lyžovat? Kolik dárků Amy kupuje? Kdy hodně prší?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Školní rok
Nejnovější aktuality
Kontakty školy
  • Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov
  • +420 352 626 955
  • info@zs8so.cz

Copyright © 2021 DriveSpace. All Rights Reserved & Design DriveSpace.