PO STOPÁCH PRAOTCE ČECHA

V úterý 11. 10. navštívila naše třída školní knihovnu, ve které probíhala pod vedením  p. Reismüllerové beseda o starých pověstech českých. Společně jsme se vydali PO STOPÁCH PRAOTCE ČECHA. Zábavnou formou jsme si připomněli, co již známe z hodin vlastivědy. Zároveň nám byly představeny knihy, ve kterých si můžeme o pověstech přečíst. Beseda se nám líbila. Na závěr jsme získané informace využili v krátkém kvízu, který všichni velmi dobře zvládli.