1

PT – Pracujeme doma

Ani děti z přípravné třídy během doby, kdy nemohly chodit do školy, nezahálely. Rodiče jim ze školy přinesli pracovní listy a pracovní sešit a po celou dobu jim pomáhali plnit zadané úkoly. Děti i rodiče si zaslouží velikou pochvalu a předškoláci si ji brzy odnesou ve své žákovské knížce. 🙂