Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021

image_print
 • Zákonný zástupce může podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení.
 • Přihlášky dostanou žáci ve škole po vyplnění známek z vysvědčení na zadní straně po 1. pololetí.
 • Pokud žáci nebudou ještě ve škole, škola je vyzve k vyzvednutí.
 • Letos nově: pro přijímací řízení do čtyřletého oboru s maturitní zkouškou může ředitel SŠ stanovit, že se jednotná přijímací zkouška nekoná.
 • Letos nově: pokud se přijímací zkouška nekoná, koná se vždy školní přijímací zkouška.
 • Letos nově: ředitel SŠ může v případě, kdy počet uchazečů je menší nebo roven počtu předpokládaných volných míst, rozhodnout, že se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška konat nebudou.
 • SŠ vypisují na svých webových stránkách kritéria přijímacího řízení nejdéle do 31. 1. 2021. Sledujte proto webové stránky vámi vybraných SŠ, kritéria se mohou na různých školách lišit.
 • Zákonný zástupce nebo uchazeč vyplní první stranu přihlášky. Obě přihlášky se vyplňují identicky, to znamená, že na obou formulářích je stejné pořadí škol!
 • U některých oborů je nutné na přihlášce vyplnit vyjádření dětského lékaře – nezapomeňte.

Nutnost povinné lékařské prohlídky najdete v Atlase školství (tuto brožuru každý žák dostal)  u konkrétního vámi vybraného oboru pod zkratkou PLP.

 • Termíny jednotné přijímací zkoušky: 12. a 13. dubna 2021.
 • Termíny školní přijímací zkoušky si SŠ vypisují samy.

Předchozí

Diskuze je uzavřena.
Školní rok
Kontakty školy
 • Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov
 • +420 352 626 955
 • info@zs8so.cz

Copyright © 2021 DriveSpace. All Rights Reserved & Design DriveSpace.