PŘÍRODOVĚDA JINAK

I takto netradičně probíhá výuka přírodovědy na naší škole.