Projektový den ve Schwandorfu

V úterý 27.9. měla naše škola možnost zapojit se do projektu „Odpad a energie“. Tento projekt byl zajímavý také tím, že se jednalo o projekt pod záštitou partnerské komise měst Sokolov – Schwandorf. Mohli jsme tím pádem po delší covidové pauze opět navázat kontakt s naší partnerskou školou ve Schwandorfu.  Vybrané žáky 9. ročníku naší školy a 8. ročníku z Kreuzbergschule Schwandorf čekal nejprve zajímavý program ve spalovně odpadů nedaleko Schwandorfu. Žáci se teoreticky seznámili s činností spalovny a následně nám bylo umožněno nahlédnout do celého provozu. Věřím, že si žáci odnesli z této návštěvy spoustu cenných informací, a třeba i je samotné to motivovalo k lepšímu třídění odpadu. Odpoledne jsme byli pozváni na prohlídku nedaleké turistické atrakce – „stezky v korunách stromů“. Navštívili jsme nejvyšší dřevěnou kopuli v Evropě. Snad jediným škraloupem na jinak zajímavém dni byl fakt, že kvůli deštivému počasí nebylo žákům dovoleno sjet vnitřkem kopule skluzavkou dolů. Než jsme se vydali opět do Sokolova, byla nám na žádost našich žáků ještě umožněna alespoň krátká návštěva školy – mohli jsme nahlédnout do nově zrekonstruované tělocvičny, bazénu, školní kuchyňky či třídy 1. i 2. stupně. Žáci nám také řekli pár slov o tom, jak probíhá výuka v Německu. Vzhledem k pohodovému průběhu celé akce všichni doufáme, že budeme moci ještě v tomto školním roce na naši společnou spolupráci škol navázat i dalšími společnými projekty.