1

Projekty 8. ročníků

Ke konci pololetí chtěli žáci získat ještě nějaké dobré známky, tak jsme opět sáhli po projektech. Tvorba projektů děti velmi baví. Mohou uplatnit svoji kreativitu a navíc vyhledávají informace z různých zdrojů. Tentokrát se projekty týkaly primátů. Žáci si k projektu připravili referát, který při prezentaci uměli zpaměti, stejně jako zajímavosti, které uvedli v projektu. Všem žákům se moc povedly a věřím , že si informace o svém zástupci primátů budou pamatovat.
S. R.