Provoz školy od 17.5.

image_print
 • Prezenční výuka probíhá pro všechny ročníky 1. i 2. stupně dle stávajících rozvrhů.
 • Ruší se povinnost homogenních tříd a skupin.
 • Platí povinnost nošení chirurgické (jednorázové) roušky po celou dobu přítomnosti ve škole, včetně shromažďování se žáků před školou a při přesunu do školní jídelny a družiny.
 • V hodinách tělesné výchovy jsou povoleny sportovní činnosti konané venku, v mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez roušky) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku)

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • Školní družina je v provozu pro všechny přihlášené žáky v době od 6:00 do 7:40 hodin a od 11:40 do 17:00 hodin.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • Pokladní hodiny jsou: 7:00-8:00 hodin a 11:00-14:00 hodin.
 • Školní jídelna je v provozu za dodržení všech hygienických opatření.
 • Ve školní jídelně platí povinnost nosit chirurgickou (jednorázovou) roušku, kterou je možno sundat pouze na dobu přímé konzumace.
 • Pokud máte zájem o obědy, přihlaste své dítě ke stravování. Kontaktujte prosím vedoucí ŠJ na tel. čísle: 736 752 166.

DOHLEDOVÁ SLUŽBA

 • Dohledová služba je k dispozici denně od 7:30 do 15:30 hodin, v pavilonu družiny od 6:00 do 9:00 a od 11:00 do 16:00 hodin.

Provoz sekretariátu

 • Sekretariát je v provozu denně od 7:00 do 14:30 hodin, telefonní číslo: 352 626 955

TESTOVÁNÍ  ŽÁKŮ AG TESTY

 • Žáci, kteří budou přítomni ve škole, mají povinnost testování antigenními testy 1x týdně – v pondělí. Pokud žák do školy v tento den nepřijde, testuje se ihned po nástupu do školy.
 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 12. 4. 2021 dítěti/žákovi, které/ý prostřednictvím zákonného zástupce odmítne testování, nebude povolen vstup do školy.
 • Samotestování žáků bude probíhat ve třídách 1. vyučovací hodinu za přítomnosti učitele, popř. i za přítomnosti asistenta pedagoga.
 • Žákům 1. až 3. ročníku a dětem z přípravné třídy je při testování povolena přítomnost zákonného zástupce. V těchto případech bude testování probíhat v jiné, oddělené místnosti.
 • Zákonný zástupce, který chce být přítomen u testování svého dítěte, nahlásí tuto skutečnost třídní učitelce vždy minimálně 1 den předem.
Diskuze je uzavřena.
Školní rok
Kontakty školy
 • Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov
 • +420 352 626 955
 • info@zs8so.cz

Copyright © 2021 DriveSpace. All Rights Reserved & Design DriveSpace.