Provoz školy od 3. 5.

image_print

1. i 2. STUPEŇ:

 • prezenční výuka rotačním způsobem (střídání po týdnu dle rozpisu)
 • V týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021 a každý další sudý týden: přípravná třída, 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 4. C, 5. B, 6. B, 7. B, 8. B, 9. B
 • V týdnu od 10. 5. do 14. 5. a každý další lichý týden: přípravná třída, 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A, 6. A, 7. A, 8. A, 9. A
 • Prezenční výuka pro všechny ročníky bude probíhat dle stávajících rozvrhů a za dodržení homogenity tříd.
 • V hodinách hudební výchovy není dovolen zpěv, v hodinách tělesné výchovy jsou nově povoleny sportovní činnosti konané venku, v mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez roušky) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku)
 • Třídy, které nebudou přítomny ve škole, se budou vzdělávat distančně.
 • Platí povinnost nošení chirurgické (jednorázové) roušky po celou dobu přítomnosti ve škole, včetně shromažďování se žáků před školou a při přesunu do školní jídelny a družiny.
 • Jsou umožněny individuální konzultace ve škole (jeden pedagog – jeden žák)

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • v provozu pro žáky v prezenční výuce v době od 6:00 do 7:40 hodin a od 11:40 do 15:40 hodin.

Provoz ranní družiny:

 • V týdnu od 3. 5. do 7. 5. a každý další sudý týden: přípravná třída, 1. B, 2. B
 • V týdnu od 10. 5. do 14. 5. a každý další lichý týden: přípravná třída, 1. A,         2. A
 • Odpolední družina je zajištěna ve všech třídách.
 • Během ranní družiny proběhne testování antigenními testy (2x týdně) za přítomnosti paní vychovatelky, žáci se už nebudou znovu testovat ve třídách.
 • V rámci oddělení družin bude zachována homogenita skupin.
 • Při pobytu v družině platí také povinnost nosit po celou dobu přítomnosti chirurgickou (jednorázovou) roušku.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • Pokladní hodiny jsou: 7:00 – 8:00 hodin a 11:00 – 14:00 hodin.
 • !!! V pondělí 3. 5. a v úterý 4. 5. je pokladna z provozních důvodů uzavřena!!!
 • Školní jídelna je v provozu za dodržení všech hygienických opatření k dispozici žákům na prezenční výuce.
 • Pokud máte zájem o obědy, přihlaste své dítě ke stravování. Kontaktujte prosím vedoucí ŠJ na tel. čísle: 736 752 166.
 • Žáci na distanční výuce mají možnost si vyzvednout oběd v době od 13:00 do 13:30 hodin.
 • Ve školní jídelně platí povinnost nosit chirurgickou (jednorázovou) roušku, kterou je možno sundat pouze na dobu přímé konzumace.

DOHLEDOVÁ SLUŽBA

 • K dispozici denně od 7:30 do 15:30 hodin, v pavilonu družiny od 6:00 do 9:00 a od 11:00 do 16:00 hodin

PROVOZ SEKRETARIÁTU

 • denně od 7:00 do 14:30 hodin, telefonní číslo: 352 626 955

TESTOVÁNÍ  ŽÁKŮ AG TESTY

 • Žáci, kteří budou přítomni ve škole, mají povinnost testování antigenními testy (2. stupeň 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek, 1. stupeň 1x týdně v pondělí). Pokud žák do školy v tyto dny nepřijde, testuje se ihned po nástupu do školy.
 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 12. 4. 2021 dítěti/žákovi, které/ý prostřednictvím zákonného zástupce odmítne testování, nebude povolen vstup do školy.
 • Samotestování žáků bude probíhat ve třídách 1. vyučovací hodinu ve výše uvedených dnech za přítomnosti učitele, popř. i za přítomnosti asistenta pedagoga.
 • Žákům 1. až 3. ročníku a dětem z přípravné třídy je při testování povolena přítomnost zákonného zástupce. V těchto případech bude testování probíhat v jiné, oddělené místnosti.
 • Zákonný zástupce, který chce být přítomen u testování svého dítěte, nahlásí tuto skutečnost třídní učitelce vždy minimálně 1 den předem.
Diskuze je uzavřena.
Školní rok
Kontakty školy
 • Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov
 • +420 352 626 955
 • info@zs8so.cz

Copyright © 2021 DriveSpace. All Rights Reserved & Design DriveSpace.