1

PT-A Bezpečná vycházka

Po dvě vyučovací hodiny nám paní Renáta Černá, která má na Městské policii v Sokolově na starosti prevenci kriminality, bude vyprávět a učit nás, jak se chovat během běžných i výjimečných situací. Hravou formou pomocí omalovánek a scének jsme zatím zvládli dopravní výchovu, osobní bezpečí, ostražitost při setkání s cizími lidmi i zvířaty. Osvojili jsme si pravidla, která nám mohou zachránit zdraví i život.