1

PT-A Jak to ten pan kouzelník dělá?

Zažili jsme podívanou a velikou legraci. Do školní knihovny přišel pan Doubek a přinesl s sebou různé rekvizity ke kouzlení. Proč je zajíček žlutý, když byl před chviličkou bílý, jak se spojily šátky, proč jsou v prázdné knížce najednou vybarvené obrázky, proč má dalmatin chvíli puntíky a pak zase ne….. na tyto otázky by mohl odpovědět jedině pan kouzelník, ale neprozradil nic, jen jeho úsměv říkal kouzlo je kouzlo. Tak naše oči zůstaly vykulené a s otázkou: Jak je to možné?