1

PT-A Masopustní tvoření

Týden věnovaný masopustu jsme v naší třídě začali pohádkou „Jak to bylo o masopustu“. Děti se dozvěděly, jaké masopustní zvyky dodržovali naši předci a jak se uměli bavit v období mezi svátkem Tří králů a Popeleční středou. Ve třídě jsme si vypracovali zajímavé pracovní listy na dané téma, namalovali klauna a z modelíny „napekli“ koláčky.