1

PT-A Postava

Nakreslit postavu není tak jednoduché, ale postupně to zvládáme. Poměr jednotlivých částí těla jsme trénovali pomocí modelíny a samotnou postavu kreslíme na stírací tabulce ráno před začátkem našeho vyučování.

Také nás moc bavilo obkreslování ruky, nohy a legrace byla i při vytvoření postavy v životní velikosti. To nám Péťa posloužil jako model a my si ověřili, v jakém poměru je hlava, krk, trup a končetiny.