1

PT-A Přání k Mezinárodnímu dni žen

Mezinárodní den žen se slaví jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Maminkám, ale i všem ženám přejeme pevné zdraví a hodně malých a velkých radostí.