PT-A Týden svatého Martina

Celý týden jsme tajně věřili, že svatý Martin přijede na bílém koni. Jak je to v té písničce, co jsme se naučili? Stará pohádka to je, u nás tak se traduje… Bílý sníh tu zatím nepadá, barevná je naše zahrada… A tak to i bylo. Přesto jsme si užili plnění různých úkolů a tvoření na dané téma svatý Martin. Procvičili si pravá x levá, co do řady nepatří, počítání prvků, procvičování geometrických tvarů, procházení bludištěm, poznání, co je jinak, porovnávání počtu…, obkreslování, stříhání, lepení, překládání papíru aj.