PT Logopedické chvilky

V logopedických chvilkách provádíme různá cvičení artikulační, dechová, sluchová, gymnastiku mluvidel, aj.  K tomu nám pomáhají kartičky s obrázky dětí, které umí svůj jazýček správně ohýbat. Pro dechová a artikulační cvičení máme pracovní sešit. Cílem cvičení je zlepšení mluvy, obsahové stránky řeči, posílení sebevědomí, zlepšení sluchové percepce. Děti si hravou formou procvičují a upevňují správnou výslovnost.