1

PT Na dopravním hřišti

Využili jsme programu Dopravní výchova MŠ a navštívili kryté dopravní hřiště DDM. B. Sedlářová si s námi zopakovala pravidla cyklisty, vybavení jízdního kola a znalost dopravních značek. Prošli jsme celou trasu hřiště a uvědomili si, kde jsou hlavní a vedlejší silnice, kde máme přednost v jízdě a naopak, kde pustíme ostatní a chodce. Pak už si každý zkusil projet trasu na koloběžce a po svačině nás čekalo to nejlepší – jízda na elektrovozidlech. To byla zábava. 🙂