1

PT – Na farmě za zvířátky

Na zádech batůžek, na nohou pevné boty, na rtech úsměv, tak jsme se vpravili na farmu Kozodoj.Čekala nás tam spousta zvířátek, které jsme si mohli hladit, pozorovat je  a doplnit si poznatky, co o zvířatech na statku už víme ze školy. Kočky, králíci, slepice, kachny, husy, krůty, prasátka, lamy, kozy, ovce, kravička, koně… ta všechna zvířátka se nám předvedla při krmení a odpočívání.

Na závěr výletu jsme si opekli buřty a posilnili se na cestu k autobusu. Celkem jsme našlapali 6 kilometrů.