1

PT – Poděkování za výtvarný materiál

V rámci projektu Městské policie Sokolov „Dovedné ruce“, mohla třídní učitelka PT zakoupit různý výtvarný materiál a pomůcky pro děti. Touto cestou děti PT děkují za dar, který dostaly.

Spolupráce s Městskou policií Sokolov je po celý rok. V předvánočním období děti vyrobily přáníčka pro seniory. Obrázky pak zástupci policie odnesli do pobytových zařízení.

V dubnu nás navštíví strážník zařazený k plnění úkolů na úseku prevence kriminality paní Renáta Černá a bude si s dětmi povídat o práci policie a také o bezpečném chování dětí.