1

PT – Povídání o naší bezpečnosti

Pokračovali jsme v povídání o naší bezpečnosti. V omalovánkách, které nám věnovala Městská policie Sokolov, jsme si pod vedením paní Renáty Černé vyznačili správná a špatná řešení možných situací, která se v běžném životě vyskytnou. Navíc jsme si vyzkoušeli, jak reagovat, když nám neznámý člověk nabídne sladkost nebo když potkáme cizího psa.  A budeme si pamatovat, že cestou do školy a zpět musíme být dobře vidět.