PT – Výlet na Statek Bernard

Za peníze z jarmarku jsme si mohli dovolit druhý výlet. Opět směřoval za zvířátky a tentokrát i za dávnými tradicemi. Na Bernardu jsme si upekli chlebové placky, které nám náramně chutnaly. Nakrmili jsme zvířátka, pohladili si všechny mazlíky na statku a sebrali vajíčka v kurníku. Na závěr našeho výletu jsme si zahráli hry, které hrávaly děti v dávných dobách. Výlet se nám vydařil a u školy jsme mohli zavolat: Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme a jsme tu. 🙂